Wat kan een privédetective of bedrijfsrechercheur voor u betekenen?

Wat kan een privédetective of bedrijfsrechercheur voor u betekenen?

Wat kan een privédetective of bedrijfsrechercheur voor u betekenen?

Het werk van een privédetective is heel erg divers. Denk hierbij aan het aan tonen van bijvoorbeeld samenwonen van uw ex-partner. Wanneer u alimentatie betaald en signalen heeft van een nieuwe relatie kan het zinvol zijn een onderzoek te laten uitvoeren. Het zogenoemde alimentatie onderzoek kan u helpen om van rechtswegen te stoppen met betalen van partneralimentatie. Onderzoek uitgevoerd door een erkend recherchebureau is rechtsgeldig in een procedure. RBZ recherche heeft 15 jaar ervaring en kent de juiste onderzoeksmethode welke door de rechtbank gewaardeerd wordt.

 

Door middel van deze blog willen wij u een beter inzicht geven in de werkzaamheden die wij verrichten.  Wij zijn zowel bedrijfsrecherche als privédetective en wij staan klaar voor het bedrijfsleven en particulieren.

 

Zijn er vermoedens van misstanden of onregelmatigheden en wilt u dit graag tot op de bodem uit laten zoeken? Dan ben u bij ons aan het juiste adres! RBZ recherche heeft 15 jaar ervaring en kent de juiste onderzoeksmethode welke door de rechtbank gewaardeerd wordt. Onderzoek uitgevoerd door ons is rechtsgeldig in een procedure.

 

Privédetective:

Het werk van een privédetective is heel erg divers. Hierbij kan gedacht worden aan het aantonen van het samenwonen van uw ex-partner. Wanneer u alimentatie betaald en signalen heeft van een nieuwe relatie kan het zinvol zijn een onderzoek te laten uitvoeren. Het zogenoemde alimentatie onderzoek kan u helpen om van rechtswegen te stoppen met betalen van partneralimentatie. Wanneer namelijk is vastgesteld dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding van uw ex-partner met een nieuwe partner, hoeft u geen partneralimentatie meer te betalen. Wij kunnen uw vermoeden bevestigen of juist ontkrachten.

 

Bedrijfsrechercheur:

Voor bedrijven kan een privédetective van pas komen, we spreken dan van een bedrijfsrechercheur. Hierbij kan gedacht worden aan het aantonen van een diefstal op de werkvloer door werknemers. Een diefstal op het werk kan onrust veroorzaken tussen collega’s en een gevoel van onveiligheid creëren. Het is van belang om zo snel mogelijk vast te stellen wie de diefstal heeft gepleegd, zodat diegene ontslagen kan worden.

 

Observant:

Tevens vervullen wij ook de functie als observant. Zoals de naam al zegt houdt dit in dat wij observaties uitvoeren. Tijdens de observaties moeten wij ons aan gedragsregels houden en de privacy van de persoon die geobserveerd wordt zoveel mogelijk respecteren. Om deze reden voeren wij enkel observaties uit in het openbaar.